@AzuNyanMoeChan
AzuNyanMoeChan

ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเกมโนเวลออกและไฟล์ใหญ่และพี่ต้องลองเทสเกมก่อนอัพค่ะเพราะงั้นใครPMมาพี่ตอบช้าๆหรือพี่ไม่ตอบเวลาเกมเล่นไม่ได้อย่าเพิ่งโกรธนะคะแนะนำให้ไปอ่านกระทู้ที่พี่สอนไว้เรื่องการแก้ไขปัญหาการเล่นเกมHก่อนค่ะ ซึ่งส่วนมากจะเป็นปัญหาเปลี่ยนวินโด้ญี่ปุ่นแบบผิดๆกันค่ะEmoji