@AzuNyanMoeChan
AzuNyanMoeChan

2-3วันนี้เตรียมไปหาหมอนะคะหมอนัด PMเลยตอบช้าๆหน่อยค่ะ (แต่ตอบทุกวันออนทุกวัน มีอะไรทักมาได้ค่ะ) แต่คำถามซ้ำๆพวกเกมเล่นไม่ได้เค้าจะของดตอบก่อนนะคะให้ไปอ่านวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกระทู้เกมก่อนค่ะมีแทบทุกคำตอบเลยค่ะที่ส่วนมากที่เกมเล่นไม่ได้กัน นอกจากไม่ได้จริงๆก็ทักมาค่ะ