@AzuNyanMoeChan
AzuNyanMoeChan

อาจจะดูไร้สาระที่บ่นลงไป แต่จุดเริ่มต้นที่นำเว็บกลับมาเปิดใหม่ ก็ด้วยเหตุผลแค่ อยากเจอเพื่อนเก่าๆที่หายๆไป แม้ตอนนี่จะโดนเทไปหลายคนแล้วยด้วยเหตุผลต่างๆกันไป แต่ก็ยังหวังว่าซักวันจะเจอคนดีๆที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราได้เสมอนะ แม้ตอนนี้จะปิดใจไประดับนึงจากคนที่เคยเจอหลายแบบ แต่ก็ยังหวังจะเจอคนที่กลับมาเปิดประตูบานนี้ได้อีกครั้งนึง😊😿