@Bakukun111
L

2TH Master

Master LVL

เป็นสมาชิกตั้งแต่

สถานะยืนยัน

ยืนยันอีเมลแล้ว
ยืนยันโทรศัพท์แล้ว
UID1660465
Fame9
EXP1060
อายุ

ข้อความ

Witty. Top

ตกลงเราไม่มีสิทธิ์โกรธเลยรึไงEmoji

Witty. Top

I'm not always perfect

Witty. Top

Missing you. Emoji