@NUN2THFamily
serialnu
nunmanat: โอนผ่าน Paypal
โอนเงินมาที่บัญชี paypal@2th.me ต้องแจ้งยืนยันไม่ทราบว่าท่านยืนยันหรือยังครับ
แจ้งแล้วฮ่ะ เห็นมันขึั้นว่า  รอการตรวจสอบ ฮะ