@xthemecore
L

2TH Master

Master LVL

เป็นสมาชิกตั้งแต่

สถานะยืนยัน

ยืนยันอีเมลแล้ว
ยังไม่ยืนยันโทรศัพท์
UID1559550
Fame20
EXP3090
https://www.youtube.com/watch?v=-I-zqbSC2yg

ข้อความ

xthemecore

งานวาดอีกงานเอสกี้คุง เซลฟี่ Emoji หล่อชิมิ
xthemecore

เอสกี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความน่ากินมากขึ้นแล้ว Emoji
xthemecore

อันนี้วาดเอง ชื่อเอสกี้คุง (Xskey)  Emoji คงไว้เป็น Fursona ของตัวเอง
xthemecore

Furry ก็น่ารัก ยิ่งถ้าเป็น Furry + Shota จะน่ารักยิ่งขึ้น Emoji
xthemecore

โชตะจงเจริญ Emoji