@xthemecore
L

2TH Master

Master LVL

เป็นสมาชิกตั้งแต่

สถานะยืนยัน

ยืนยันอีเมลแล้ว
ยังไม่ยืนยันโทรศัพท์
UID1559550
Fame20
EXP3090
https://www.youtube.com/watch?v=-I-zqbSC2yg

ข้อความ


งานวาดอีกงานเอสกี้คุง เซลฟี่ Emoji หล่อชิมิ

เอสกี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความน่ากินมากขึ้นแล้ว Emoji

อันนี้วาดเอง ชื่อเอสกี้คุง (Xskey)  Emoji คงไว้เป็น Fursona ของตัวเอง

Furry ก็น่ารัก ยิ่งถ้าเป็น Furry + Shota จะน่ารักยิ่งขึ้น Emoji

โชตะจงเจริญ Emoji
© 2TH All rights reserved.