ตอบกระทู้
ไก่ถัง
L
คือมันจะเกรดตกหน่อยๆ
9WiN9
L
❤ ❤ ❤ LUCK ❤ ❤ ❤