ประกาศ

คลับนี้ฝึกให้ทุกคนวาดอนิเมะแบบง่ายๆ โดยการวาดตามรูปง่ายๆ และจะมีวิธีแนะนำ ในการวาดโดยไม่ดู แต่คิดจากจินตนาการเอาเอง
การแสดงผล