patreon

ประกาศ

อันว่า ลัทธินี้ได้ถูกสร้างเนื่องจากสงครามภายใน ข้าน้อยลุกฮือขึ้นมาต่อต้านขับไล่สิ่งชั่วร้าย ทุกท่านใครที่ฝั่กใฝ่ในสาวดุ้น โปรดเข้าร่วมกลุ่มลัทธิของข้าน้อยด้วย โลกใบใหม่นั้นรอท่านอยู่
การแสดงผล