📢

Announcement

มหาสงครามศักดิ์สิทธิ์
คลับนี้ตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่อันทรงเกียรติแห่งการกระทำยุทธวิถีแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์
เกี่ยวกับทำสงครามระหว่างลัทธิอาเบะ
กับพวกโมเอะ โลลิ สาวเเว่น หนุ่มวาย บลาๆๆๆ
ใครจะโพสอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ขอเชิญใน
คลับนี้ได้เลย
Display format

Threads List