1. เว็บบอร์ด
  2. Anime Gallery
  3. Cosplay
  4. อ่านกระทู้

:.COSPLAY.: Alice Margatroid[3P]

ดู: 104ตอบ: 2
@akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 38
C H A R A C H E R :A l i c e  M a r g a t r o i d
T I T L E : T h e  T o u h o u  P r o j e c t
C O S E R : E l y @ T a i w a n
C R E D I T : W O R L D C O S P L A Y
2

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
@203917
L
ความทรงจำ...
Fame • 87
© 2TH R18 Mode
1515358352|https://i.imgur.com/H8ZpiEh.png|วันที่ 08/01/2018 อัปเดตแพช Kernel ใหม่|# 1491110071|https://i.imgur.com/OIWIBMq.png|แจ้งบั๊กเว็บบอร์ด|https://2th.me/a/2TH/f1/3000001