1. เว็บบอร์ด
 2. Anime Gallery
 3. Cosplay
 4. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้

:.COSPLAY.: Sakura Kinomoto[3P]

ดู 610 ตอบ0 คะแนน
akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 76
C h a r a c t e r : S a k u r a K i n o m o t o
T i t l e : C a r d c a p t o r S a k u r a 
C o s e r : t i m a @ J a p a n
C r e d i t : C u r e W o r d l d C o s p l a y 


:.COSPLAY.: Sakura Kinomoto[3P]

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
  © 2TH All rights reserved.