1. เว็บบอร์ด
  2. Anime Gallery
  3. Cosplay
  4. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้

:.COSPLAY.: Gaku Yaotome [2P]

ดู 880 ตอบ1 คะแนน
akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 76
C h a r a c t e r : G a k u  Y a o t o m e
T i t l e  :  I d o l i s h S e v e n 
C o s e r : a s a k u r a @ J a p a n
C r e d i t : C u r e  W o r d l d  C o s p l a y 

:.COSPLAY.: Gaku Yaotome [2P]

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
    © 2TH All rights reserved.