1. เว็บบอร์ด
  2. Anime Gallery
  3. Cosplay
  4. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้

:.COSPLAY.: Korwa [4P]

ดู 1871 ตอบ1 คะแนน
akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 76
C h a r a c t e r : K o r w a
T i t l e  :  Gr a n b l u e  F a n t a s y 
C o s e r : H I K O @ T a i wa n
C r e d i t : C u r e  W o r d l d  C o s p l a y 
:.COSPLAY.: Korwa [4P]

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
sonsak
L
Fame • 199
มาดันๆ 555 เสียดายตรงลายนำ้
    © 2TH All rights reserved.