1. เว็บบอร์ด
  2. Anime Gallery
  3. Cosplay
  4. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้

:.COSPLAY.: Kotori Minami[4P]

ดู 870 ตอบ1 คะแนน
akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 65
C h a r a c t e r : K o t o r i  M i n a m i
T i t l e :  L o v e L i v e !  S c h o o l  I d o l   P r oj e c t 
C o s e r : H I K O @ T a i w a n
C r e d i t : W o r l d C o s p l a y


:.COSPLAY.: Kotori Minami[4P]

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
    © 2TH All rights reserved.