1. เว็บบอร์ด
  2. Anime Gallery
  3. Cosplay
  4. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้

:.COSPLAY.: DiaoChan [4P]

ดู 2324 ตอบ2 คะแนน
akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 83
C h a r a c t e r : D i a o  C h a n
T i t l e :  D y n a s t y  W a r r i o r s 5 
C o s e r : A T O @ S o u t h  K o r e a
C r e d i t : W o r l d C o s p l a y


:.COSPLAY.: DiaoChan [4P]

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
ขอบคุณครับEmoji
King-GTO
L
Fame • 107
แม่นางเสี่ยวซานEmoji
    © 2TH All rights reserved.