1. เว็บบอร์ด
  2. Anime Gallery
  3. Cosplay
  4. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้

:.COSPLAY.: Hatsune Miku[4P]

ดู 773 ตอบ2 คะแนน
akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 76
C h a r a c t e r : H a t s u n e  M i k u 
T i t l e : V O C A L O I D 
C o s e r : S a k u r a k i @ C h i n a
C r e d i t : W o r l d C o s p l a y:.COSPLAY.: Hatsune Miku[4P]

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
sonsak
L
Fame • 200
ขอกลับบ้านได้ไหม
kyounohiwa
L
Fame • 58
โคตรแจ่ม
 
สวยครับ
    © 2TH All rights reserved.