1. เว็บบอร์ด
 2. Anime Gallery
 3. Cosplay
 4. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้

:.COSPLAY.: Nefertari Vivi [2P]

ดู 280 ตอบ0 คะแนน
akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 83
C h a r a c t e r : N e f e r t a r i V i v i 
T i t l e : O N E  P I E C E 
C o s e r : S A I D A @ S o u t h K o r e a
C r e d i t : C u r e W o r d l d C o s p l a y :.COSPLAY.: Nefertari Vivi [2P]

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
  © 2TH All rights reserved.