ตอบกระทู้
SuperNormalHero
L
ความพอใจคือการปรับจิตใจให้อยู่ในสมดุล จิตใจที่รู้จักกับความพอดีจะรู้จักกับการบริหารความอยากของตนเอง