📢

ตัวโพส

หน้านี้กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ

เทคนิคต่างๆ

  • ในรูปภาพ คุณสามารถใส่ URL ใน Enter image caption เพื่อใส่ลิ้งก์ให้แก่รูปภาพได้ (Update 08/07/2019)
  • วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ถ้ารูปภาพอยู่ล่างสุดแล้วไม่สามารถเลือกข้อความได้ ให้คลิกเลือกรูปภาพแล้วกดปุ่ม Enter