เรื่องราวความรักแต่ละกรุ๊ป

้ัHydenyia View 525
เรื่องราวความรักแต่ละกรุ๊ป
A : คอยทำดีให้โดยที่เค้า ไม่รู้ตัว ไม่ยอมบอกรักซะที เลยแห้วไง 
B : รักคนมีเจ้าของบ่อยมาก ถึงมากที่สุด 
O : มักได้แฟนไม่ได้ ดั่งใจ แรก ๆ ก็ดีหรอก หลัง ๆ นี่อะไรไม่รู้ -0-
AB : รักของ AB คือการแอบมอง