@153689
AzuNyanMoeChan
mickkee: *-* นี้ยังไม่ไดรับผมเข้าคลับหรอนี้ จะปีได้เเล้วมั้ง
ส่งPMมาจ้า ไม่PMมารับทราบกฏเค้าไม่รับนะคลับเค้ารับคนมั่วไมไ่ด้จ้า