AzuNyanMoeChan
inugamikota: จะขอเข้าคลับ "Nyan..Nyan..~" น่ะครับไม่ทราบว่ามาลงข้อความตรงนี้ถูกไหม ขอทราบกฎด้วยเลยนะครับ =w=/
ต้องส่งPMมารับทราบกฏจ้า ส่งตรงนี้ไม่ได้เพราะกฏมันยาวจ้า