@194633
AzuNyanMoeChan
ส่วนเรื่องคลับได้แน่นอนจ้าเพราะเงื่อนไขผ่านหมด ท่าเกิดรับกับกฏในคลับได้แจ้งมาบอกทางPMพร้อมกดสมัครมาได้เลยจ้าจะรับเข้าคลับให้นะ