@196862
AzuNyanMoeChan
ที่ถามมาในกระทู้อยากแนะนำว่าให้ไปถามในกระทู้ดีกว่าจ้า เพราะส่วนตัวไม่ชอบเกมแนวBFมากๆ เลยทนเล่นไปได้นิดหน่อยแล้วยอมเลย