@47096
่่่
สวัสดีครับ พี่จูน - - ไม่ได้เข้ามานานเลย