L

2TH Master

Master LVL

เป็นสมาชิกตั้งแต่

สถานะยืนยัน

ยืนยันอีเมลแล้ว
ยืนยันโทรศัพท์แล้ว
UID91095
Fame1
EXP3695

ข้อความ

AzuNyanMoeChan
http://www.mediafire.com/download/9wh0op8oi6lwzpv/UJ.rar
เกมที่ขอจากทางพีเอมจ้า
AzuNyanMoeChan
AzuNyanMoeChan
พาสเกมที่ขอนะ
AzuNyanMoeChan
http://2th.me/forum.php?mod=viewthread&tid=125196&page=1&extra=#pid2017015
AA2ไปเลือกเอาเลยจ้าวันทูอัพหรือมีเดีย ไม่ได้ซ่อนลิงค์จ้า
AzuNyanMoeChan
lopko231: http://2th.me/forum.php?mod=viewthread&tid=129302&extra=page%3D2แบบนี้เหยอ ?w?   
แบบนั้นจ้าแต่ทางพีเอม
AzuNyanMoeChan
ขอตอบจากทางพีเอมทางนี้นะพอดีพีเอมเราโดนระงับชั่วคราวจ้า
วิธีเอาลิงค์เกมมีสองวิธีจ้า หาเลยในกระทู้เพราะในกระทู้ซ่อนไว้แล้ว
ไม่ก็วิธีที่สอง ตอบกระทู้ แล้วส่งพีเอมแปะลิงค์เกมที่ต้องการขอหรือส่งชื่อเกมมาจ้า
wootza2014
รหัส blackloadgame.com อันนี้ครับ