ตอบกระทู้
wuw wew wiew wew eilleill
L
เป็นคนธรรมดาคนเพียงคนเดียวนี้ละครับ