1. เว็บบอร์ด
  2. Anime Gallery
  3. Cosplay
  4. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้

:.COSPLAY.: Kotori Minami [2P]

ดู 4347 ตอบ5 คะแนน
akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 76
C H A R A C H E R : K o t o r i   M i n a m i 
T I T L E :  L o v e L i v e !  S c h o o l  I d o l  P r o j e c t 
C O S E R :D e K i @ T a i w a n
C R E D I T : W O R L D C O S P L A Y
  
:.COSPLAY.: Kotori Minami [2P]

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
Milan丶龙
L
拜拜 。 。 。
Fame • 872
non2200
L
> Neets Community <
Fame • 155
คือ ดีย์ อะ
✨🌸🌸✨🌸🌸✨
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
✨🌸🌸🌸🌸🌸✨
✨✨🌸🌸🌸✨✨
✨✨✨🌸✨✨✨

 
ohmiely
L
♥ohmiely♥
Fame • 43
อันนี้ดีงามจริมๆ
                                                   
                                                        
    © 2TH All rights reserved.