ตอบกระทู้
『 Shiro 』
L
Fame • 318
เทพมารสะท้านฟ้า
L
ชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมา