1. เว็บบอร์ด
  2. Cáfe
  3. อ่านกระทู้

ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยบนเว็บไซต์ [Google Chrome]

@46102
L
Fame • 1216
ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยบนเว็บไซต์
เมื่อคุณเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์หนึ่ง Google Chrome สามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของคุณ และจะแจ้งเตือนคุณถ้าไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์กับเว็บไซต์นั้นได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome
ดูว่าไซต์นั้นใช้การเชื่อมต่อแบบปลอดภัย (SSL) อยู่หรือไม่ถ้าคุณกำลังป้อนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนหน้าเว็บ ให้ลองมองหาไอคอนแม่กุญแจทางด้านซ้ายของ URL ของไซต์ในแถบที่อยู่เพื่อดูว่าไซต์นั้นใช้ SSL หรือไม่ SSL เป็นโปรโตคอลช่องทางเข้ารหัสระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับไซต์ที่คุณกำลังชมอยู่ ไซต์สามารถใช้ SSL ในการป้องกันบุคคลที่สามไม่ให้รบกวนการเดินทางของข้อมูลผ่านอุโมงค์ไอคอนนั่นหมายความว่า
ไซต์นี้ไม่ได้กำลังใช้ SSL ไซต์ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ SSL เนื่องจากไม่ได้จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน บนหน้าเว็บ
Google Chrome สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับไซต์ได้สำเร็จ มองหาไอคอนนี้และตรวจสอบว่า URL มีโดเมนที่ถูกต้องหากคุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ไซต์หรือป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนหน้าเว็บ

ถ้าไซต์ใช้ใบรับรอง Extended Validation SSL (EV-SSL) ชื่อขององค์กรจะปรากฏอยู่ด้านข้างไอคอนเป็นตัวอักษรสีเขียวด้วย
ไซต์นี้ใช้ SSL แต่ Google Chrome ได้ตรวจพบเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยบนหน้าเว็บ โปรดระวังหากคุณกำลังป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนหน้านี้ เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยอาจเป็นช่องโหว่ให้ใครบางคนทำการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของหน้าเว็บได้
ไซต์นี้ใช้ SSL แต่ Google Chrome ได้ตรวจพบเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยซึ่งมีความเสี่ยงสูงบนหน้าเว็บหรือปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองของไซต์อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนหน้าเว็บนี้ ใบรับรองไม่ถูกต้องหรือมีปัญหาเกี่ยวกับ https อื่นๆ ที่รุนแรงซึ่งอาจเป็นได้ว่ามีคนพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อไปยังไซต์ของคุณ

ข้อความแจ้งเตือน SSLคุณอาจได้รับข้อความเตือนเมื่อ Chrome ตรวจพบว่าไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมนั้นอาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณข้อความเตือนความหมาย
นี่อาจจะไม่ใช่เว็บไซต์ที่คุณกำลังมองหา!ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ URL ที่ระบุในใบรับรองของเว็บไซต์ไม่ตรงกับ URL จริงของเว็บไซต์นั้น ซึ่งหมายความว่า เว็บไซต์ที่คุณกำลังพยายามจะเข้าชมนั้นอาจกำลังปลอมแปลงตนเองเป็นเว็บไซต์อื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนนี้
ใบรับรองความปลอดภัยของไซต์ไม่น่าเชื่อถือ!ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใบรับรองนั้นๆ ไม่ใช่ใบรับรองที่ออกให้โดยองค์กรบุคคลที่สามที่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากทุกคนสามารถสร้างใบรับรองเองได้ Google Chrome จึงต้องตรวจสอบว่าใบรับรองของเว็บไซต์นั้นมาจากองค์กรที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนนี้
ใบรับรองความปลอดภัยของไซต์หมดอายุแล้ว!
หรือ
ใบรับรองความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ถูกต้อง!
ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใบรับรองของเว็บไซต์ไม่มีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น Google Chrome จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเว็บไซต์นั้นๆ ปลอดภัยจริง
ใบรับรองความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ถูกเพิกถอน!ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นถ้าองค์กรบุคคลที่สามที่เป็นผู้ออกใบรับรองใบนั้นระบุว่า ใบรับรองใบนั้นไม่ถูกต้อง ดังนั้น Google Chrome จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าไซต์นั้นๆ ปลอดภัยจริง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์คลิกไอคอน หรือไอคอนรูปแม่กุญแจเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของไซต์ การเชื่อมต่อของคุณ และประวัติการเข้าชมไซต์นั้น

ข้อมูลประจำตัวของไซต์ไซต์ที่ใช้ SSL จะแสดงใบรับรองความปลอดภัยแก่เบราว์เซอร์เพื่อยืนยันข้อมูลประจำตัวของเว็บไซต์ ใครก็สามารถสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาโดยปลอมเป็นเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่ง แต่มีเพียงเว็บไซต์จริงเท่านั้นที่จะมีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับ URL ที่คุณพยายามจะเข้าชม ใบรับรองที่ไม่ถูกต้องอาจหมายถึงว่ามีบางคนกำลังพยายามจะแทรกแซงการเชื่อมของคุณต่อไปยังเว็บไซต์นั้น


ไอคอนนั่นหมายความว่า
ใบรับรองของเว็บไซต์ถูกต้อง และได้รับการยืนยันแล้วโดยหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งเชื่อถือได้
เว็บไซต์ไม่มีใบรับรองให้แก่เบราว์เซอร์นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้โปรโตคอล HTTP โดยทั่วไป (ดูที่ไอคอนในแถบที่อยู่) เนื่องจากโดยปกติแล้ว เว็บไซต์ที่ใช้ SSL เท่านั้นที่จะให้ใบรับรอง
Google Chrome ได้ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองของไซต์คุณควรดำเนินการต่อไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากไซต์นั้นอาจจะปลอมเป็นไซต์อื่นเพื่อหลอกให้คุณแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับอื่นๆ แก่ไซต์เหล่านั้น

การเชื่อมต่อไปยังไซต์ของคุณGoogle Chrome จะแจ้งให้คุณทราบว่าการเชื่อมต่อของคุณได้รับการเข้ารหัสโดยสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าการเชื่อมต่อของคุณไม่ปลอดภัย บุคคลอื่นอาจสามารถดูหรือแทรกแซงข้อมูลที่คุณให้กับเว็บไซต์นั้นไอคอนนั่นหมายความว่า
Google Chrome สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับไซต์ที่คุณกำลังชมอยู่ได้สำเร็จ
การเชื่อมต่อของคุณไปยังไซต์นี้ไม่ได้เข้ารหัสนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้โปรโตคอล HTTP (ดูที่ไอคอนในแถบที่อยู่)
การเชื่อมต่อของคุณไปยังไซต์นี้มีการเข้ารหัส แต่ Google Chrome ตรวจพบเนื้อหาปะปนกันบนหน้าเว็บ โปรดระวังหากคุณกำลังป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนหน้านี้ เนื้อหาที่ปะปนกันอาจเป็นช่องโหว่ให้บางคนดำเนินการกับหน้าเว็บ เนื้อหานี้อาจเป็นภาพหรือโฆษณาของบุคคลที่สามที่ฝังอยู่บนหน้าเว็บ
การเชื่อมต่อของคุณไปยังไซต์นี้ถูกเข้ารหัส แต่ Google Chrome ได้ตรวจพบการเขียนสคริปต์ที่ปะปนกันบนหน้าเว็บ โปรดระวังหากคุณกำลังป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนหน้าเว็บนี้ การเขียนสคริปต์ที่ปะปนกันอาจเป็นช่องโหว่ให้ใครบางคนเข้าครองหน้าเว็บได้ เนื้อหานี้อาจเป็นสคริปต์หรือวิดีโอของบุคคลที่สามที่ฝังอยู่บนหน้าเว็บ

หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายสาธารณะ การเขียนสคริปต์ที่ปะปนกันนี้จะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเนื่องจากเครือข่ายไร้สายจะง่ายต่อการแทรกแซงมากกว่าเครือข่ายแบบมีสาย

ประวัติการเข้าชมนี่จะแสดงให้เห็นว่าคุณเคยเข้าชมไซต์นี้มาก่อนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ล้างแคชและคุกกี้แล้ว ประวัติการเข้าชมก็จะถูกล้างไปด้วย

ไอคอนนั่นหมายความว่า
ถ้าคุณเคยเข้าชมเว็บไซต์นั้นมาก่อน อาจเนื่องจากคุณเชื่อใจในเว็บไซต์นี้
คุณยังไม่เคยเข้าชมไซต์นี้มาก่อน ข้อความนี้เป็นปกติ ถ้าคุณทราบว่าสิ่งนี้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าเว็บไซต์นี้ดูคุ้นเคยและคุณไม่ได้ล้างประวัติการเข้าชมของคุณเมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์นั้นอาจกำลังปลอมเป็นเว็บไซต์อื่นอยู่ โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง


Credit : LINK - support.google.com

เอามาให้อ่านกัน เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับคนใช้ chromeแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sillverpro เมื่อ 2012-8-17 16:27


2
@155160
L
Fame • 7631
ความรู้แน่นจริงๆ ขอบคุณครับ
0
@153529
L
Fame • 48
โอะขอบคุณมากครับผม พึ่งจะรู้นะเนี่ย...
เอิ่มก็นะเป็นแบบแรกนั้นแหละ..
0
@82634
L
Fame • 9573
ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้เพิ่มล่ะ
0
@24614
L
Fame • 5144
แปลดิบเลยเหรอเนี่ย หุหุ
0
1 ความคิดเห็นย่อย
sillverpro @46102
ไม่ได้แปลเลยครับ ไปเอามาจากเว็บเจ้าตัวเลย -..- หุ หุ
0
@40029
L
Fame • 576
ขอบคุณคับ

0
@44231
L
Fame • 59
เป็นแบบนี้เองละซินะ
0
@64122
L
Fame • 47
ความรู้!!!!!!!!!
0
[/URL]
@103246
L
Fame • 184
มาอ่านเจอแล้วขอบพระคุณมาก ใน chrome ข้าน้อยเล่น 2thไม่ได้
ต้องมาเล่นใน firefox T^T

0
<font size="1">
@33663
L
Fame • 16
อันท้ายยิ่งงงไปใหญ่
0
@4989
L
Fame • 270
อาริงาโตตตตตตตตตตตตตตต ^ ^
0
@28253
L
Fame • 2453
ขอบคุณครับได้ความรู้ดีๆเพิ่มล่ะ
0

@Rehero
L
Fame • 4609
ขอบคุณคร้าบ สำหรับ ความรู้ ^^
0
@71338
L
Fame • 157
อ้อเป็นเยี่ยงนี้นี่เองขอบคุณครับนั่งงงอยูานาน
0
@79490
L
Fame • 83
ขอบคุณนะค่ะ
0
@72338
L
Fame • 2951
กำลังสงสัยพอดี ขอบคุณคร้าบ
0
พวกเราไม่ตกต่ำถึงขนาดเอาคนที่หักหลังพวกเดียวกันมาเป็นพวกพ้องหรอกน่า /Kawakami Bansai
@108313
L
Fame • 1577
ขอบใจมากคับบ !
0
© 2TH R18 Mode
1515358352|https://i.imgur.com/H8ZpiEh.png|วันที่ 08/01/2018 อัปเดตแพช Kernel ใหม่|# 1491110071|https://i.imgur.com/OIWIBMq.png|แจ้งบั๊กเว็บบอร์ด|https://2th.me/a/2TH/f1/3000001