L

2TH Master

Master LVL

เป็นสมาชิกตั้งแต่

สถานะยืนยัน

ยืนยันอีเมลแล้ว
ยังไม่ยืนยันโทรศัพท์
UID1633734
Fame26
EXP5512

ข้อความ

ลบครับ

เอาละ ครับ อาจจะไม่เข้ามา นี้บ่อยเท่าเดิม แล้วก็มีไอดีใหม่แล้วด้วยนะครับ

เอาเป็นว่างานค้าง ไม่ได้ทิ้ง แต่งดลงในประเทศเพราะปัญหาบางอย่างครับ

ลบครับ

 ลบแล้วสร้างไอดีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ  เห็นภาพก็คงจะจำได้เองละครับ

ลบครับ

มีปัญหาครับ กำลังพยายาม ลบครับ

ลบครับ

แล้วพบกันใหม่ อีกสามเดือนข้างหน้าครับ (ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับ) ค่อไป น่าจะไม่ได้ เข้ามาซักพักครับ Emoji

ลบครับ
พึ่งสมัคร ยังโพสไม่ได้ ว่าจะมาฟากเกม ครับ แต่ฝากไม่ได้เศร้าไป