@1633734
L

2TH Master

Master LVL
bas999

แล้วพบกันใหม่ อีกสามเดือนข้างหน้าครับ (ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับ) ค่อไป น่าจะไม่ได้ เข้ามาซักพักครับ Emoji

bas999
พึ่งสมัคร ยังโพสไม่ได้ ว่าจะมาฟากเกม ครับ แต่ฝากไม่ได้เศร้าไป