ลบครับ
พึ่งสมัคร ยังโพสไม่ได้ ว่าจะมาฟากเกม ครับ แต่ฝากไม่ได้เศร้าไป