@28253
maigo
tottae: สวัสดีครับ
เนื้อเรื่องพี่ก็ไม่แน่ใจครับว่าเกี่ยวกันไหมนะ(แต่คงไม่เกี่ยวกัน ม ...
อสูรอันเชิญ มัน เหมือนกัน ผมเลย สงสัยน่ะครับ
โดย เฉพาะ ตัว พิกซี่ ใช่ตัวเดียวกับ ใน Persona 4 เลยครับ