@28253
maigo
tottae: สวัสดีครับ เว็บเปลี่ยนไปนิ
- - เขาเปลื่ยน กันตั่งแต่ เมื่อไร หรอครับ
ผมไม่ได้ เข้าเว็บเลย เปิดมา ตกใจ - -  ฮะฮะๆๆๆ