ประกาศ

News de Nihongo wo Benkyoushiyou 

คลับนี้สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่ฝึกตนของผู้สร้างเอง 

โดยแปลข่าวภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย รวมทั้งลิสต์คำศัพท์ต่างๆ เพื่อเป็นตัวช่วยในการจำคำศัพท์ต่างๆ

การแสดงผล