1. เว็บบอร์ด
  2. League of Legends

ประกาศ

เว็บไซต์หลัก (ภาษาไทย)
LINK - www.playlol.in.th

เว็บไซต์หลักสากล
LINK - play.na.leagueoflegends.com

Wiki (ENG)
LINK - leagueoflegends.wikia.com
การแสดงผล
© 2TH R18 Mode
1515358352|https://i.imgur.com/H8ZpiEh.png|วันที่ 08/01/2018 อัปเดตแพช Kernel ใหม่|# 1491110071|https://i.imgur.com/OIWIBMq.png|แจ้งบั๊กเว็บบอร์ด|https://2th.me/a/2TH/f1/3000001